Beskrivning

Helizor P är ett växtbaserat läkemedel som har en stark immunmodulerande och tumörhämmande effekt. Innehåller extrakt från tallmarken och är särskilt rik på misteltelektin. Det används främst mot hudcancer (malignt melanom), bencancer (sarkom), njurcancer och testikelcancer, såväl som bröstcancer före klimakteriet. Pine mistel är också indicerat om gran eller äppelträd mistel inte längre uppnår önskad effekt.

Bipacksedel

Åtkomsten till bipacksedlar för receptbelagda läkemedel är begränsad. Vänligen kontakta oss för mer information.

Helixor P finns att köpa på: